هنر تئاتر عنصر آگاهی‌بخشی است
نوشته

هنر تئاتر عنصر آگاهی‌بخشی است

امیر دژاکام نویسنده و کارگردان عنوان کرد که تئاتر عنصر آگاهی‌بخشی بوده و هست و می‌تواند در جنبه‌های مختلف مورد نظر قرار بگیرد. امیردژاکام نویسنده و کارگردان تئاتر با این توضیح که در زمان فعلی وظیفه بیشتر مدیران است که با فراهم آوردن شرایط مناسب به روشنگری کمک کنند به خبرنگار مهر گفت: تئاتر عنصر...