مسوولین حرمتی برای نویسندگان قائل نیستند
نوشته

مسوولین حرمتی برای نویسندگان قائل نیستند

امیر دژاکام نویسنده و کارگردان تئاتر گفت: نویسندگان از طرف مسوولین ، کارگردانان و بازیگران به رسمیت شناخته نمی شوند. اصلا حرمتی برای این قشر زحمت کش قائل نیستند. امیر دژاکام اظهار داشت: در حال حاضر مشغول ضبط تله تئاتر «منم اومدم» به نویسندگی «ژیرایر آنانیان» ارمنی هستم. این نمایشنامه توسط «آندرانیک خاچومیان» ترجمه شده...