فعالیت ها

0 رساله کارشناسی نمایش
0 رساله کارشناسی ارشد کارگردانی
0 سال تدریس در مقطع کارشناسی
0 سال تدریس در مقطع کارشناسی ارشد

بازیگر

کارگردان

مدرس

نویسنده‏

عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری ؛ ۱۳۹۰ – ۱۳۷۵

مدیر گروه نمایش؛ ۱۳۸۲ – ۱۳۷۱

داور جشنواره های تئاتر استانی، منطقه ای، فجر؛ ۱۳۹۰ – ۱۳۶۴

عضو شورای انتخاب آثار نمایش جشنواره های دانشجویی، ماه، آئینی سنتی

دبیر جشنواره دفاع مقدرس دوره اول و دوره دوم؛ ۱۳۷۴ – ۱۳۷۳

عضو شورای عالی جشنواره فجر – دوره بیست و نهم و دوره سی ام

یادداشت ها

بلاگ